Mempelajari search engine optimization (SEO), search engine marketing (SEM), content marketing, e-mail marketing, video marketing, social media ads, dan penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran menjadikan lulusan handal dan kompeten dibidangnya yang ditambah dengan penguasaan komunikasi yang baik